Pravidla soutěže

MČR 2021 online

Mistrovství České republiky online ve sportovní střelbě z praku

100%SLINGSHOT LEAGUE 2021

  


 1. Soutěžící

Zúčastnit se mohou všichni střelci z České a Slovenské republiky.

 1. Trvání soutěže

Soutěž proběhne od 1. 5. 2021 do 23. 5. 2021. Registrace do soutěže je možná do 1.5.2021 včetně.

 1. Živé vysílání (online)

Proběhne výhradně formou živého nepřerušeného vysílání videa (online) přímo do Facebookové skupiny (odkaz ZDE), za pomoci mobilního telefonu nebo jiného podobného zařízení. Vysílání předem nahraného nebo jinak upraveného záznamu není povoleno.

Střelec musí v živém (online) a nepřerušeném videu ukázat/ověřit zřetelně:

 1. Výšku terče, průměr terče, vzdálenost střeliště
 2. Pásmo nebo metr kterým je střeliště měřeno, alespoň po 2 metrech
 3. Samotný pokus střelby (kolo) tak, aby byl zřetelně vidět střelec i terč (např.: video je natáčeno z úhlu za zády střelce), nebo (doporučeno) za použití zrcadla tak, aby v odrazu zrcadla byla vidět zřetelně pozice střelce na střelišti (vzdálenost)
 4. Pořadí bodů shora je na volbě střelce
 5. Přerušení videa, smazání videa nebo nesplění bodů 1.-3. shora je považováno za neplatný pokus (0 bodů)


 1. Kategorie

Soutěž proběhne ve dvou kategoriích, a to:

 1. Profesionálové – účast v této kateogorii je volitelná, bez omezení.
 2. Amatéři – účast v této kategorie je volitelná, bez omezení – kromě soutěžících, kteří již v minulosti soutěžili v kategorii profesionálů, nebo získali v jiné soutěži ve střelbě z praku 1.-3. místo.


 1. Terče, vzdálenost, počet kol, body
 1. Amatéři:

počet kol:                          3

průměr terče:                    8 cm

vzdálenost:                       10 m

výška terče:                      120-150 cm


 1. Profesionálové:

počet kol:                          4 (2 kola na 10 m, 2 kola na 15 m)

průměr terče:                    4 cm (10 m), 6 cm (15 m)

vzdálenost:                       10 m a 15 m

výška terče:                      120-150 cmPočet výstřelů na jedno kolo, bez rozdílu kategorie, je 10. Střely ocelové, nebo jiné, v průměru 6-11 mm. Jeden zásah je počítán jako jeden bod (bez rodzdílu kategorie a vzdálenosti). 


Průměr terče musí být dodržen dle bodů 1. a 2. čl. V. Odchylka je povolena pouze v místě uchycení terče – spinneru (max + 7 mm celkového průměru, v místě uchycení terče). Terč může být (i imrpovizovaný) spinner (otočný zavěšený terč), nebo sklopný terč.


V dostřelišti nesmí být jiný terč, než na který se provádí dané kolo.


Překážky mezi střelcem, terčem a kamerou, které by znesnadňovali čitelnost videa, nejsou povoleny.


Platný zásah je protočení terče (spinner) nebo sklopení terče (sklopný terč), potvrzené rozhodčím. Zásah musí být ve vysílání zřetelně rozeznatelný. Zásah terče odrazem od pozadí není platný.


Je doporučeno, aby střelec odvysílal každé jednotlivé kolo samostatně, v odděleném živém vysílání (včetně ověření terčů a vzdálenosti). Střelec může spojit více kol v jednom vysílání (na vlastní riziko), má-li k tomu důvod, a to tak, aby byla jednotlivá kola srozumitelně oddělena (ověření terčů a vzdálenosti, jsou-li v jednotlivých kolech – sloučených v jendom vysílání – stejné, nemusí střelec ověřovat opakovaně).


 1. Výklad pravidel


Výklad pravidel provádí výhradně rozhodčí, s přihlédnutím k platným pravidlům Unie střelců z praku, z.s. (viz www.prakiada.cz). Vyskytnou-li se v soutěži sporné otázky těmito pravidly neupravené, rozhodčí rozhodne na základě pravidel Unie střelců z praku, nebo na základě zavedené praxe.


 1. Porušení pravidel

Za porušení pravidel vyhlášené rozhodčím je soutěžící vyloučen ze soutěže.


 1. Ceny pro vítěze, rozstřel

První tři soutěžící s bodově nejlepším umístěním v každé z kategorií získají trofej (pohár). Při shodném bodovém umístění (1.-3. místo) se rozhodně v rozstřelu (amatéři 10 m a 8 cm terč, profesionálové 15 m a 4 cm terč). Ceny budou vítězům zaslány na náklady pořadatele. Bodové umístění bude zveřejněno na www.100slingshot.cz
Pořadatel: Klub 100%SLINGSHOT,  Rozhodčí: Jan Nowak, Michal Daniš

Partneři KLUBU 

logo logo logo logologo